1.       Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context blijkt.

 1. Almere Gezond de gebruiker van deze algemene voorwaarden:

Almere Gezond is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 83509623 gevestigd op: Markerkant 10-13D te 1316 AA Almere

 1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Almere Gezond en klant/deelnemer
 2. Klant/deelnemer: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Almere Gezond
 3. Training: de (personal) trainingssessie die door Almere Gezond wordt verzorgd
 4. Personal trainer: de natuurlijke persoon die namens Almere Gezond training
 5. Diensten: onder diensten verstaan we alle vormen ten behoefte van de deelnemer denk hierbij aan: personal training, small group training en

2.       Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De hier genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Almere Gezond en de
 2. Partijen kunnen alleen afwijken als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

3.       Prijzen en abonnementen

 1. Alle prijzen die Almere Gezond hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief overige kosten zoals heffingen en reiskosten tenzij schriftelijk anders is
 2. Almere Gezond hanteert de prijzen voor zijn dienstverleningen op de social media pagina’s is het kenbaar en het kan te allen tijde wijzigen. De prijstarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven die Almere gezond heeft
 3. Almere Gezond werkt vanaf 1 augustus 2021 met maand abonnementen per 4 weken. De trainingen duren per keer totaal 60
 4. Let op! De deelnemer dient het bedrag van het abonnement en of de losse lessen vooraf in een keer te betalen.

4.       Ontbinding

 1. Almere Gezond is bevoegd de overeenkomst te ontbinding of de uitvoering op te schorten, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet
 2. De klant heeft het recht om de overeenkomst elk moment op te zeggen, er is geen opzegtermijn aan Dat geld voor de losse lessen en het abonnement pakket.
 3. Let op! Restitutie van het abonnement pakket is niet

5.      Overmacht

Bij verhindering van de klant dient deze 24 uur van te voren worden aangegeven aan Almere Gezond. Indien de klant dat niet doet word het bedrag van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

6.      Aansprakelijkheid

 1. Almere Gezond kan niet aansprakelijk gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die direct of indirect gevolgen heeft op de
 2. De klant is zich er van bewust dat door de fysieke inspanningen blessures en of complicaties kunnen De klant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de training.
 3. Almere Gezond kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor blessures, verwondingen, botbreuken of andere lichamelijke of geestelijk letsel die ontstaan tijdens de training of die is ontstaan door het opvolgen van de door Almere Gezond trainingsadviezen of
 4. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens de training komen geheel voor de rekening van de klant.